Executives’ Global Network Sverige AB

Aktuellt

Illusion eller verklighet?

Uppfattar vi verkligheten som den är - eller lever vi i en tro att den är något annat? Frågan är relevant. Jag möter många chefer som lever i ett konstant gap mellan den egna sanningen och realiteten. Kan det vara du?

Twitter

Instagram

Nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet?

Unga chefer söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter, de efterfrågar stöd och input i sin nya roll som chef. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige har startat ett exklusivt nätverk som riktar sig specifikt till unga chefer. Under våren öppnas en handfull platser upp för nya medlemmar.

Ditt bästa år någonsin

Ett återkommande tema i mina krönikor under 2016 har varit ledarskapets utmaningar i att förstå och förhålla sig till en omvärld i snabb förändring. Jag har försökt att visa på grundbultar för nutidens och framtidens ledarskap. Följ mig i en summering av årets krönikor, kanske finns det nycklar här som kan göra ditt 2017 till det bästa året någonsin.

Nu startar EGN Advisory Board

Att utveckla sitt erbjudande blir mer och mer viktigt i denna snabbt föränderliga värld. Därför startar EGN Sverige ett nytt initiativ som kallas EGN Advisory Board. Syftet med detta är att få ett bollplank att diskutera EGN:s nya idéer och kommande satsningar med, för att alltid kunna ha det bästa erbjudandet för nätverkets medlemmar.

Jag tror aldrig att jag känt mig så efterlängtad

Nu har jag snart varit här i Berlin, Tyskland, i fyra månader. Tiden går fort och det gör den bara när man mår bra och trivs. Det har så här långt varit en fantastisk resa och då ligger den tuffaste tiden redan bakom mig. Att dagligen få vakna upp till en ny dag där jag vet att jag får uppleva nya saker är verkligen fantastiskt.

EGN startar nya nätverket "Executive Management" i Malmö

Executive Managers söker ett forum för att diskutera, bolla och dela erfarenheter med varandra. De efterfrågar gränsöverskridande kunskap i strategiska frågor - vilket ledningar idag förväntar sig av sina chefer. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu startar det nya nätverket "Executive Management" i Malmö.